ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ทุกขั้นตอนในการทำธุรกิจของคุณจะง่ายยิ่งขึ้น

   ทุกขั้นตอนในการทำธุรกิจของคุณจะง่ายยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ในงานด้านวางระบบโครงข่ายที่ยาวนาน ทำให้เรามีการวางแผนงานแต่ละขั้นตอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

หน้าที่ของเราคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและจะต้องดำเนินงานในแต่ละโครงการให้เสร็จสิ้นตรงตามเวลาที่กำหนด เราจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ลูกค้า การออกแบบและวิศวกรรมในแต่ละโครงการนั้นจะยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์และงบประมาณที่จำกัด โดยเรามีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  • พัฒนาธุรกิจและการตลาดและจัดเตรียมสัญญา (Business Development and Proposal Preparation)
  • การออกแบบและวิศวกรรม (Conceptual Design & Engineering)
  • จัดหา รวบรวม และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Procurement, Integration and Distribution)
  • ควบคุมโครงการและปฏิบัติการ (Project Management & Implementation)
  • ขั้นตอนการตรวจสอบและติดตาม (Test & Commissioning)
  • กำหนดการโครงการและควบคุมงบประมาณ (Project Schedule & Cost Control)
  • บริการและบำรุงรักษา (Services and Maintenance)

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของเรามีการวางแผนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจกละการตลาด การจัดเตรียมสัญญา การส่งต่อผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า รวมไปถึงบริการหลังการขาย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.