ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
การออกแบบระบบ

       การออกแบบระบบและวางผังสายสัญญาณทั้งมีสายและไร้สาย ถือเป็นอีกขั้นตอนที่เราให้ความสำคัญมากเพราะเป็นรากฐานของระบบโครงข่ายทั้งหมด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรระหว่างตัวอุปกรณ์และงบประมาณให้คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดCopyright © 2010 All Rights Reserved.