ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

     เรามีทีมงานในการออกแบบระบบให้ตรงกับงบประมาณและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการออกแบบและติดตั้งเชื่อมโยงระบบโครงข่าย เพิ่อตอบสนองให้กับโซลูชั่นต่างๆ เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารทางด้านภาพและเสียง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งมีสายและไร้สาย รวมไปถึง LAN, WAN เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ การวางระบบสายสัญญาณเครือข่าย (Structured Cabling System) ทำให้ทีมงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดของเราประกอบไปด้วยผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยี การตลาด ตลอดจนวิศวกรและช่างเทคนิคจำนวนมากที่มีประสบการณ์ในสายงาน ซึ่งจะช่วยลูกค้าวางแผนงบประมาณ คำนวณค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการจัดทำข้อเสนอ (Proposal) ทั้งด้านข้อมูลค่าใช้จ่าย และข้อมูลทางเทคนิค เพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.