ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
ติดตั้งและควบคุมโครงการ

      ทีมงานของเรา มีประสบการณ์ในการทำงานจากหลากหลายโครงการที่ผ่านมาทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงที่แตกต่างกันไป ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการวางระบบสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN & WAN) ระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic) ระบบโครงข่ายไร้สาย (Wireless System) ซึ่งจากประสบการณ์เหล่านี้เองทำให้ทีมงานของเราสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์และทำให้โครงการเสร็จสิ้นได้ตรงตามกำหนดตามขอบเขตของงานCopyright © 2010 All Rights Reserved.