ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
ทดสอบและส่งมอบงาน

       ก่อนการส่งมอบงานทุกครั้งจะมีการทดสอบระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้แนะนำติชมเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการตามที่ตกลงไว้ โดยขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและกิดประโยชน์สูงสุด

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.