ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
บริการออกแบบและติดตั้งระบบ


Intelligent Network Service

        บริการให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งและจัดหาบริการด้านการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่รองรับทุกมาตรฐานการเชื่อมต่อทุกระบบ ทั้งในรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงาน หรือการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้เครือข่ายประสิทธิภาพสูง ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการด้านบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) พร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ เครือข่ายสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

 

Intelligent System Integrator

     บริการให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากการให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญแล้วยังรวมถึงบริการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละส่วนงาน หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยการบริการจะมีหลายลักษณะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาระบบ (System Analysis), Infrastructure, Hardware, Software ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เช่น การให้คำปรึกษาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Network Consulting), การให้คำปรึกษาด้านระบบแอพพลิเคชั่น (Application Consulting), การให้คำปรึกษาด้านระบบการป้องกันสร้างความปลอดภัยและการพัฒนาระบบเพื่อประสิทธิการบริหารจัดการภายในองค์กร

Intelligent Security

       บริการออกแบบติดตั้งระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ทันสมัยเช่น ระบบสัญญาณเตือนภัยป้องกันผู้บุกรุก ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมการเข้า-ออก ด้วยบัตรผ่านหรือสแกนลายนิ้วมือ ระบบตรวจจับใบหน้า ระบบจุดตรวจตู้แดงอิเลคทรอนิกส์ ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบควบคุมและบริหารลานจอดรถโดยผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ของเราทุกชิ้นได้รับการับรองมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในด้านคุณภาพและบริการที่รวดเร็วจากลูกค้าตลอดมา เรามีทีมช่างเทคนิคผู้ชำนาญการที่ได้รับการอบรมทางด้านการออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย อิเลคทรอนิคส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโด และโรงงานต่างๆ  เราพร้อมให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

Intelligent Software Design Convergent

     ITS มีแนวคิดของการให้บริการแบบ Convergence และตอบสนองลูกค้าแบบ Customization โดยเริ่มจากการมองลูกค้าและสิ่งแวดล้อมของเขาอย่างเข้าใจ แล้วผสานไห้ได้ระหว่างความล้ำสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Software และ Hardware กับความคุ้นเคยในรูปแบบเดิม โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ ประโยชน์ที่ได้รับ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้งานจริง ให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ โดยใช้แนวทางเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจ ในสินค้าและบริการของไอทีเอส โดยเรามีความเชี่ยวชาญในด้านสื่อโฆษณาอิเลคทรอนิกส์, การประยุกต์ใช้งาน RFID, ระบบ Call Center ด้วยเทคโนโลยี IP, การออกแบบติดตั้ง Content Gateway, การนำเอาระบบสื่อสารทั้งมีสายและไร้สายมารองรับธุรกิจ, การจัดทำ Internet Banking, Payment Gateway ให้กับธนาคาร, การลดต้นทุนด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต, การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาพัฒนาระบบบริหารการศึกษารวมถึงสร้างและพัฒนาระบบ CRM ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน

Page 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.