ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
Storage

 

 


           Storage คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล โดยมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกันในปริมาณที่มากโดยที่ยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 Page 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.