ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
Finger Print

 

 

 

      Finger Print ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการโปรแกรมบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่าง ๆ เช่น

  • การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับการเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กร
  • การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตู

 Page 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.