ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
Tracking System

 

 

 

         Tracking System ระบบติดตามยานพาหนะ ในการนำทางนั้นถือเป็นการรับอย่างเดียวโดยตัวเครื่องรับจะได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อถอดรหัสสัญญาณที่ได้จากดาวเทียมและจัดการพิกัดเข้ากับตำแหน่งในแผนที่ สัญญาณดาวเทียม GPS ถูกนำมาใช้ในการติดตามข้อมูลการเคลื่อนที่ของยานพาหนะซึ่งจะมีระบบที่ออกแบบมาเพื่อถอดรหัส แบบ GPS Tracking System มาใช้ประโยชน์ในแง่ข้อสนับสนุนงานบริหารการใช้ยานพาหนะ การติดตามการออกนอกเส้นทางการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ การใช้ยานพาหนะตามจริงได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ของธุรกิจPage 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.