ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
Car Park System

 

 

 

          Car Park System ระบบบริหารลานจอดรถ ออกแบบมาสำหรับหน่วยงานหรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมหรือบริการจัดการ ระบบลานจอดรถให้ได้ประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ สมาชิกรายเดือนหรือระบบ Visitor ระบบสามารถคำนวณเวลาเข้าออก พร้อมทั้งคิดค่าบริการ ให้กับผู้มาใช้บริการพร้อมออกใบเสร็จPage 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.